منح للمشاركة
Posté par alger-culture le July 12 2012 14:24:44
منح للمشاركة قي دورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل إدارة اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻔﺎظ عليه. الإمارات العربية/قطر
Bourses pour la participation dans un atelier sur la gestion du patrimoine et sa protection

Présentation du programme / التعريف بالدورة

Cliquez ICI - PDF

Fiche à remplir / إستمارة المشاركة

Cliquez ICI - Word